สรุปทริป New Zealand

Blog:
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์ New Zealand: ตอนที่ 1 สวัสดีเกาะใต้
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์ New Zealand: ตอนที่ 1.2 คืนแรกที่ Queenstown
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์ New Zealand: ตอนที่ 3.1 พาเที่ยวเมือง Queenstown
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์ New Zealand: ตอนที่ 3.2 พาเที่ยวเมือง Queenstown ตอนจบ
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์ New Zealand: ตอนที่ 4.1 พาเที่ยวฟาร์ม Crossfire
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์ New Zealand: ตอนที่ 4.2 พาเที่ยวเมือง Wanaka
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์ New Zealand: ตอนที่ 5.1 บ๊ายบาย Wanaka
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์ New Zealand: พาเดิน Hooker Valley Track
สะพายกล้องเที่ยวทิพย์: พาเที่ยว Christchurch Botanic Gardens แบบด่วนๆ

9 thoughts on “สรุปทริป New Zealand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.