บันทึก Bangkok Dec 2017

ที่บ้านทำกล้อง RX100 m3 ตกพื้น พัง เอากล้องไปซ่อมศูนย์ Sony ไทยตั้งแต่ตุลาเพิ่งได้คืนครับ ก็เลยถ่ายรูประหว่างทางไปกลับบ้าน-ที่ทำงานมานิดหน่อย


สะพานตากสิน


น้องแมวแถวๆ BTS ศาลาแดง


ทำอะไรกัน มานุด

ป.ล. ตั้งใจจะเขียน blog India แต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงๆ – -“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.