Photo diary: วัดชนะสงคราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกเบื่อๆ เลยออกไปถ่ายรูปที่แรกที่แว๊บมาในหัวคือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารที่เคยไปถ่ายรูปเมื่อนานมาแล้ว (สมัย GF1 โน่นเลย) แต่รอบนี้หยิบ GX85 กับ 25 f/1.4 ไปตัวเดียว


สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล – วังหน้าสมัยรัชกาลที่ 1)

วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาครับแต่ก่อนชื่อวัดนากลาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นมาใหม่และโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดกลางนาเป็นวัดตองปุ และให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระอนุชาที่เป็นแม่ทัพเอกชนะหลายศึกสงครามเลย ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทก็เป็นผู้ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ต่อมาครับ

วันที่ไปนั้นอากาศร้อนมากๆ จนเดินถ่ายรูปในวัดไม่ไหว สุดท้ายจบที่เดินวนไปวนมาถ่ายรูปในพระอุโบสถอย่างเดียวครับ เย็นดี


ร้อนจนสิงโตใหม้!!
สังเกตุว่าพระพักตร์ของพระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ซึ่งเป็นพระประธานละม้ายคล้ายพระพักตร์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทนะ


โถลายจีน


ตู้ลายจีน


น้ำมนต์แบบบริการตัวเอง


ช้าง


ยังวาดไม่เสร็จ

ผมถ่ายรูป (และหนีร้อน) อยู่ข้างในพระอุโบสถนานพอดู พออกมาถ่ายด้านหลังวัดได้แป๊บเดียวก็ร้อนและแสงมันไม่ให้จริงๆ ก็แวะศาลเจ้าหนึงออกวงอิมที่เป็นศาลจีนที่อยู่ในวัดนั่นแหละแล้วก็กลับครับ


มังกร


ก้านธูป

ขากลับก็เดินย้อนไปทางบางลำภูแล้วนั่งรถเมล์กลับบ้าน ระหว่างทางกลับก็ถ่ายรูปมานิดหน่อย

ทุกภาพถ่ายด้วย Lumix GX85 + PL 25 f/1.4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.