Photo diary: วัดชนะสงคราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกเบื่อๆ เลยออกไปถ่ายรูปที่แรกที่แว๊บมาในหัวคือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารที่เคยไปถ่ายรูปเมื่อนานมาแล้ว (สมัย GF1 โน่นเลย) แต่รอบนี้หยิบ GX85 กับ 25 f/1.4 ไปตัวเดียว


สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล – วังหน้าสมัยรัชกาลที่ 1)

วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาครับแต่ก่อนชื่อวัดนากลาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นมาใหม่และโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดกลางนาเป็นวัดตองปุ และให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระอนุชาที่เป็นแม่ทัพเอกชนะหลายศึกสงครามเลย ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทก็เป็นผู้ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ต่อมาครับ

วันที่ไปนั้นอากาศร้อนมากๆ จนเดินถ่ายรูปในวัดไม่ไหว สุดท้ายจบที่เดินวนไปวนมาถ่ายรูปในพระอุโบสถอย่างเดียวครับ เย็นดี


ร้อนจนสิงโตใหม้!!


Continue reading “Photo diary: วัดชนะสงคราม”