พาเดินงานพุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ

วันเดียวกับที่ผมไปเดินงาน The History of Japanese Art: Life and Faith ผมก็ถือโอกาสไปเดินถ่ายรูปงาน พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาครับ

งานที่จัดที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและราชอาณาจักรไทย และวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๒๕ ปี ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับกลุ่มประเทศอาเซียนครับ

บอกตรงๆ เลยว่างานนี้จัดสู้งาน The History of Japanese Art ไม่ได้เลยทั้งเรื่องการจัดแสดงและข้อมูล คือมีแค่บอกว่างานพุทธศิลป์จากอินเดียเข้ามาสุวรรณภูมิยังไงป้ายเดียวจบ พวกป้ายที่แนะนำโบราณวัตถุที่จัดแสดงก็บอกแค่ว่ามาจากไหน ไม่ได้บอกรายละเอียดมากกว่านั้นเลย ดีว่าที่ของที่นำมาจัดแสดงนั้นสวยงามจริงๆ ครับ พวกภาพจากถ้ำอชันตา นี่สวยงามและแสดงถึงพุทธประวัติฝั่งอินเดียที่เราไม่เคยรู้เลยครับผมก็เลยเดินๆ ถ่ายรูปเอา ไม่ได้ซึบซับอะไรสักเท่าไหร่นัก


อันนี้มาจากบุโรพุทโธ


พระพม่า


จากถ้ำอชันตา

งานนี้จัดที่ 23 มีนาคมโน่นแน่ะครับ เอาเป็นว่ารีบๆ ไปดูงานญี่ปุ่นก่อน ถ้ามีเวลาก็แวะก็ได้ครับ

ป.ล. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดทุกวันพุธ – อาทิตย์นะ อย่าไปผิดวันล่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.