พาเดินงานพุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ

วันเดียวกับที่ผมไปเดินงาน The History of Japanese Art: Life and Faith ผมก็ถือโอกาสไปเดินถ่ายรูปงาน พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาครับ

งานที่จัดที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและราชอาณาจักรไทย และวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๒๕ ปี ระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับกลุ่มประเทศอาเซียนครับ

บอกตรงๆ เลยว่างานนี้จัดสู้งาน The History of Japanese Art ไม่ได้เลยทั้งเรื่องการจัดแสดงและข้อมูล คือมีแค่บอกว่างานพุทธศิลป์จากอินเดียเข้ามาสุวรรณภูมิยังไงป้ายเดียวจบ พวกป้ายที่แนะนำโบราณวัตถุที่จัดแสดงก็บอกแค่ว่ามาจากไหน ไม่ได้บอกรายละเอียดมากกว่านั้นเลย ดีว่าที่ของที่นำมาจัดแสดงนั้นสวยงามจริงๆ ครับ พวกภาพจากถ้ำอชันตา นี่สวยงามและแสดงถึงพุทธประวัติฝั่งอินเดียที่เราไม่เคยรู้เลยครับ


Continue reading “พาเดินงานพุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ”