ออกกำลังกาย

เวลามีคนบอกว่าให้ออกกำลังกาย 99% ที่เคยพบมักจะหมายถึง

  1. ออกกำลังกายด้วยกีฬาชนิดเดียวกับมัน:
    • แบบเราเตะบอล แต่มันไปฟิตเนส แบบนี้มันก็ไม่นับว่าเราออกกำลังกายแล้ว
  2. ออกกำลังกายด้วยวิธีเดียว/โปรแกรมเดียวกับมัน:
    • แบบเราไปวิ่งลู่ในฟิตเนส แต่มันไปยกเวท แบบนี้มันก็ไม่นับว่าเราออกกำลังกายแล้ว
  3. ใช้อุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกัน
  4. ออกกำลังกายทีมเดียวกับมัน ที่เดียวกับมัน

สรุป มันต้องการให้เราทำเหมือนมัน

One thought on “ออกกำลังกาย

  1. ชวนไปกินดีกว่าครัช กินอะไรก็สามัคคี​ปรองดอง ไม่ต้องกินเหมือนกันก็รักกันได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.