ปัญหาของผม/ปัญหาของลูกค้า

ในฐานะ support งานหลักของผมคือการแก้ปัญหาให้ลูกค้า ไม่ว่าจะลูกค้าภายในหรือภายนอกองกรค์

หลังจากทำงานตำแหน่งนี้มาน่าจะ 9 ปี ผมรู้สึกว่าปัญหาของลูกค้ามันไม่ใช่ปัญหาของผม ผมไม่รู้สึกใยดีอะไรกับปัญหาของคนอื่นอีกต่อไป

ผมพบว่าหลังๆ ผมสนุกกับอย่างอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการแก้ปัญหาให้ลูกค้ามากกว่า เช่น การเขียนโปรแกรมมาวิเคราะห์และหาข้อมูลจาก log file ขนาด 1gb ของลูกค้า, การเขียน script มาทำให้ replicate ปัญหาได้ง่ายขึ้น, การลองเอา Angularjs หรือ framework อื่นๆ มาใช้กับ WebSocket API ที่ผมดูอยู่, ลองใช้ git มาทำ source control code ที่ replicate ปัญหาเป็นต้น

ผมรู้สึกว่าปัญหาที่ผมสนุกกับมันเหล่านี้มันคือปัญหาของผมเอง ปัญหาที่ผมอยากจะแก้มันหรือแค่อยากลองให้หายสงสัย ผมใช้เวลากับไอ้พวกนี้วันนึงน้อยมาก แต่พวกมันก็สนุกกับอะไรที่ทำให้ลูกค้าจริงๆ

สรุปได้ว่าที่ ESR กล่าวใน The Cathedral and the Bazaar จะเป็นจริง

Every good work of software starts by scratching a developer’s personal itch.

One thought on “ปัญหาของผม/ปัญหาของลูกค้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.