กุฎีจีนโปรเจค (Kadeejeen Project) #3: ศาลเจ้าเกียนอันเกง

ศาลเจ้าเกียนอันเกง นั้นอยู่ตรงกลางระหว่างวัดกัลยาณมิตรกับวัดซานตาครู๊สครับ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลย เดินมาจากวัดกัลยาก็เจอแน่ๆ

ศาลเจ้านี้เป็นอีกที่ที่อยากให้มาเช้าๆ (จริงๆ แวะถ่ายที่นี่ก่อนก็ได้) เพราะถ้าสายหน่อยพระอาทิตย์ขึ้นสูงๆ แล้วจะไม่สวยแล้วล่ะ ยิ่งไปบ่ายยิ่งย้อนแสงไปกันใหญ่ครับ

อ้อ ที่นี่ด้านในห้ามถ่ายรูปนะครับ แต่เข้าไปไหว้ได้ ด้านหน้ามีปล่อยปลาให้เลือกใช้บริการอยู่ 2-3 เจ้า แล้วแต่ศรัทธาเลย

ส่วนตัวแล้วผมชอบที่นี่นะ คือเป็นศาลเจ้าเล็กๆ แทรกตัวอยู่กลางศาสนสถานใหญ่ๆ แต่ว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มากมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีโน่นเลย

Link:
กุฎีจีนโปรเจค (Kadeejeen Project) #1
กุฎีจีนโปรเจค (Kadeejeen Project) #2: วัดซานตาครู๊ส

One thought on “กุฎีจีนโปรเจค (Kadeejeen Project) #3: ศาลเจ้าเกียนอันเกง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.