Faces of Anne: แอน

Faces of Anne หรือ “แอน” เป็นภาพยนต์เรื่องล่าสุดของคงเดช จาตุรันต์รัศมีที่กำกับร่วมกับปอม-ราสิเกติ์ สุขกาล ตัวหนังขนนักแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องออกแบบ, น้องวี-วิโอเลต, คูมอิ้งค์, น้องเจนนิษฐ์, น้องมิวสิค, น้องมินนี่, น้องปันปัน, ฯลฯ อีกเพียบ (ย้ำว่าเยอะ) ภายใต้ concept สั้นๆ ว่า “ทุกคนคือแอน” ครับ


ภาพประกอบจาก Page M Pictures
Continue reading “Faces of Anne: แอน”

Shin Ultraman

Shin Ultraman เป็นหนังเรื่องที่สองใน Tokusatsu Reboot Trilogy ของค่าย Toho ที่ไปดึง Hideaki Anno ผู้สร้าง Neon Genesis Evangelion กับ Shinji Higuchi มาสร้างทั้งสามเรื่องครับ (เรื่องแรกคือ Shin Godzilla กับเรื่องสุดท้าย Shin Kamen Rider ฉายปี 2023) โดยเรื่องนี้มี Tsuburaya Production

Shin Godzilla นั้นนับเป็นหนัง Godzilla เรื่องที่ 37 ของ franchise ตัวหนังขนนักแสดงมาคับคั่งนำโดย Hidetoshi Nishijima (เล่นต่อจาก Drive My Car เลย) และได้คุณ Satoshi Furuya นักแสดงผู้สวมชุด Ultraman ภาคแรก (ปี 1966) มาโมแคปเป็น Ultraman ร่วมกับ Anno ด้วยครับ


ภาพประกอบจาก Facebook DEXclub
Continue reading “Shin Ultraman”

Shin Godzilla

Shin Godzilla เป็นหนังเรื่องแรกใน Tokusatsu Reboot Trilogy ของค่าย Toho ที่ไปดึง Hideaki Anno ผู้สร้าง Neon Genesis Evangelion กับ Shinji Higuchi มาสร้างทั้งสามเรื่องครับ (อีกเรื่องคือ Shin Ultraman กับ Shin Kamen Rider)

Shin Godzilla นั้นนับเป็นหนัง Godzilla เรื่องที่ 31 ของ franchise เป็นเรื่องแรกของยุคเรวะ ตอนนี้มีฉายใน hotstar (พร้อมพากษ์ไทยด้วย) ผมเลยดูไว้ก่อนไปดู Shin Ultraman


ภาพประกอบจากเวบ imdb
Continue reading “Shin Godzilla”