คุกคาม

บางทีผมก็รู้สึกว่าผมไม่น่าจะได้อะไรมาหรือไม่ควรจะบอกว่าผมมีสิ่งไหนเลย

มันทำให้มีแต่คนมาถามผมถึงมันจนผมรำคาญ เหมือนทุกคนพยายามจะพูดถึงมันใส่ผมได้ในทุกโอกาส

จนถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าผมถูกคุกคามในเรื่องส่วนตัวแล้วล่ะ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.