Bangkok: From Rama IV Road to Silom #2

ตามที่บอกให้ตอนแรก ปกติจะพกเจ้า RX100 m3 ไปทำงานตลอด แล้วก็มีเวลาได้ถ่ายรูปแค่ช่วงเวลาเดินจากที่ทำงานไปสถานีรถไฟฟ้าเท่านั้นแหละ (วันไหนไปกินข้าวที่อื่นหรือไปไหนก็ค่อยมีรูปที่อื่น) ก็เก็บรูปวันอื่นๆ มาฝากกันอีกละกัน


ป.ล. รูปนี้ใน flickr กลายเป็นรูปที่ popular ที่สุดที่ถ่ายมาในหลายปีเลย


ร้าน Seiryu Sushi ซอยศาลาแดง


เดินกลับไปขึนรถไฟฟ้า ผ่านหน้าปากซอยศาลาแดงฝั่งสีลม

ทุกภาพถ่ายด้วย RX100 m3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.