พาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ตอนนี้เป็นตอนจบของ blog series พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครนะครับ (อาจจะมีต่อถ้าไปอีก) ผมออกมาจากงานพุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ แล้วก็เดินชมส่วนอื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์ ตึกแรกที่เดินเข้าไปคือพระตำหนักแดง ครับ (wikipedia)

พระตำหนักแดงตอนนี้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยครับ

ออกมาก็ไปเดินชมโรงราชรถต่อ ผมจำได้ว่าที่เคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วที่ไม่ได้มีป้ายบอกรายละเอียดพระราชรถชัดเจนนัก มีแค่บอกว่าชื่ออะไรเท่านั้น แต่รอบนี้ทำป้ายละเอียดขึ้นมากครับ บอกประวัติการใช้งาน สถาปัตยกรรมครบถ้วนเลย


พระมหาพิชัยราชรถ เป็นคันที่ใช้เชิญพระบรมโกศประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชออกมาก็เดินไปต่อที่พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ที่อยู่ใกล้ๆ กัน พระที่นั่งนี้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ

ออกมาตรงนี้ผมก็เดินไปพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เดิมที่เป็นพระที่นั่งใช้ในพิธีราชการต่างๆ ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ครับ

จริงๆ ผมว่าจะกลับแล้วแต่เห็นว่าคนยังเดินเยอะอยู่ก็เลยเดินไปชมตึกอื่นดู แต่เสียดายที่ 4 โมงแล้ว เขาก็เริ่มทยอยๆ ปิดกัน ก็เลยยังเดินไม่หมดครับ แต่ก็ได้เห็นโซนที่ปรับปรุงแล้ว มีคำบรรยายดีมาก เป็นขั้นเป็นตอน และโซนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงที่ยังดูเหมือนเอาของมาวางๆ เฉยๆ อยู่


โซนนี้จัดดีครับ


อันนี้โซนเก่าๆ


หลังจากนี้ก็ต้องออกล่ะ

ออกมาเจอบรรดาๆ คุณหญิงคุณนายแต่งชุดไทยเพื่อร่วมงานตอนกลางคืนที่จัดข้างๆ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ครับ ก็ขอถ่ายรูปป้าๆ แกมา

ออกมาก็กลับบ้าน เดินกลับไปขึ้นรถเมล์แถวๆ ท่าพระอาทิตย์ ก็แวะซื้อมะตะบะเจ้าดังกลับบ้านก่อน

ก็ขอจบการพาเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไว้เท่านี้นะครับ คิดว่ามันปรับปรุงดีกว่าครั้งกระโน้นที่เคยมาขึ้นเยอะเลย จัดและแสดงข้อมูลได้ดีขึ้นเยอะแม้ว่าจะยังปรับปรุงไม่ครบทุกส่วนก็ตาม แต่ก็ทำให้มันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดินครึ่งวันก็ยังดูไม่ทั่วเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศแล้ว ดึงเอาจุดเด่นที่เคยเป็นวังหน้าที่มีอายุเก่าแก่เทียบเท่ากรุงเทพมาเข้ากับการจัดแสดงสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ก็หวังว่าจะปรับปรุงเให้เสร็จหมดไวๆ นะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.