ปัญหาของผม/ปัญหาของลูกค้า #3

จากปัญหาของผม/ปัญหาของลูกค้า #2 ตอนนี้มันกลายเป็นเคสในมือผมล่ะ

แม่งรู้สึกไม่สนุก ไม่น่าสนใจแล้วสิ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.