ผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎจราจรทั้งในประเทศและนอกประเทศเต็มไปหมด โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเลนจักรยาน

อาทิตย์นี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญปัญหาระหว่างประเทศ,ปัญหาอาเซียน,กฏหมายผู้อพยพ,ประวัติศาสตร์สมัยล่าอาณานิคมรวมถึงเรื่องความคิดความอ่านของแต่ละชาติในอาเซียนรวมอยู่ในคนๆ เดียวกันเต็มไปหมด

พอเรื่องเงียบพวกมันก็ไปเชี่ยวเรื่องอื่นกันต่อ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.