ข้อดีของ DTAC TriNET

ถึง DTAC TriNET จะยังใช้งานไม่ได้จริง แต่มันก็พอจะมีข้อดีอยู่บ้าง

miniP1220115

ป.ล. เอาผู้บริหารมาเต้นไง พนักงานช่วยกันโปรโมทแค่ไหน แต่ถ้าของไม่ออกก็ไม่ช่วยอะไรนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.