ใช้ cURL ยิง HTTP POST และ GET

@pittaya แนะนำผมมาหลายครั้งว่าให้ใช้ cURL แทน wget หรือการเขียนโปรแกรมมายิง HTTP request เอง

วันก่อนได้มีโอกาสลองกับ server ของตัวเองที่ office (เป็น Red Hat Enterprise Linux 5) แล้วก็พบว่ามันง่ายดี ^^

การลง cURL ใน RHEL นี่เหมือนมันจะมี binary ให้ load อยู่แล้ว แต่ลงกดๆ ใน page แล้วงงว่าอันไหนใหม่สุด ก็เลย load source code ไป build ตาม http://curl.haxx.se/docs/install.html เลย (งงตรงที่ readme ที่ได้จาก package ไม่บอกวิธี build แฮะ) ลงเสร็จเราก็จะได้ curl command ไว้ใช้ครับ

สำหรับ GET ก็ง่าย แค่สั่ง

$> curl <URL>

แล้ว response จะถูก display ออกมาเลย ไม่เหมือน wget ที่จะ save ลง file เป็นชื่อ path สุดท้ายเสมอ

$> curl http://localhost:8080/json/quote/FB
{"bid":10,"ask":10,"time":18:48.41}
$>

เราจะใช้ -> redirect ลง file ก็ได้เหมือนกัน สะดวกดี

$> curl http://localhost:8080/json/quote/FB -> fb.txt
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 6281  0 6281  0   0  803k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 876k
$> cat fb.txt
{"bid":10,"ask":10,"time":18:48.41}

สำหรับ POST ก็ต้องเพิ่ม parameter สำหรับใส่ data และระบุว่า Content-type แบบไหนเข้าไป ซึ่ง ที่ผมใช้เลือกเป็น application/json

$> curl -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Content-type:<Content-type>' -d '<data>' <URL>
$> curl -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Content-type:application/json' -d '{"request":"GOOG","compare":"AAPL"}' http://localhost:8080/json/ts
{"item":"GOOG",data:["bid":10,"ask":10,"time":18:48.41],"item":"AAPL",data:["bid":1,"ask":1,"time":18:48.41]}
$>

ส่วนตัว cURL เมื่อเทียบกับ wget ผมรู้สึก cURL แม้คำสั่งจะยาวกว่า แต่ก็ยืดหยุ่นกว่า ดูผลง่ายกว่าและ save ลง file เป็นชื่อที่ต้องการได้ครับ

Categories: Diary, Tech | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

A WordPress.com Website.

Bon appétit

Good food, Good taste for you

Bomreview

โบ้มรีวิว โตแล้วจะรีวิวอะไรก็ได้

rerng.rak

Just another WordPress.com weblog

neizod

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Admod's blog

just logs

freeclub

พยายามเขียนให้ยาวกว่าเฮดเดอร์ข้างบนจะได้ดูสวยๆ

Anontawong's Musings

a daily dose of a new perspective

TravelKanuman

Travel around the world

kemisara

Belle Kemisara Paladesh's Fan Site - เว็บไซต์แฟนคลับเบลล์ เขมิศรา พลเดช

eatandysummers

eat. travel. live.

Jonathan Fleming's Blog

A Photography Blog

Viewfinder - Street Photography Blog

Jimmy Yang Street Photography Blog

PinkiiGirl

Be one of those who change things and push the human race forward

บล็อกอะไรไม่รู้ของแบม

Ordinary guy blogging about comic books, video games, movies and stuffs.

%d bloggers like this: