Weathering with You

Weathering with You (天気の子) เป็นภาพยนต์อนิเมชั่นเรื่องล่าสุดของ Makoto Shinkai ผกก อนิเมชั่นชื่อดัง งานเรื่องก่อนหน้าของเขาคือ Your Name ซึ่งดังถล่มทลายในบ้านเรามากจนสร้างปรากฏการหนังอนิเมในโรงใหญ่เลย


Continue reading “Weathering with You”