Street Food – Asia (Netflix)

Street Food เป็นสารคดี Netflix Original ที่เล่าเรื่องราววัฒนธรรมร้านอาหารข้างถนน (Street Food) ทั้งตัวร้าน, วิถีชีวิตผู้คนที่เกียวพันกับอาหารข้างถนน ตัวสารคดีเพิ่งออกมาได้ 1 Season โดยเล่าถึงในเอเซีย (ไทย, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, อินโด, สิงคโปร์, อินเดีย, เกาหลีใต้, เวียดนามและฟิลิปปินส์) ก่อนครับ


Continue reading “Street Food – Asia (Netflix)”