มะละกาเที่ยวเอง #2.3

ต่อจากตอนที่แล้ว นะครับ ลงมาจาก The Ruins of St Paul ผมก็ไปเที่ยว Malacca Sultanate Palace Museum ที่อยู่เลยไปหน่อยครับ

Melaka Trip_day2_79

Melaka Trip_day2_78

ที่นี่เคยเป็นวังของสุลต่างแห่งมะละกา ตอนนี่ถูกปรับให้มาเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มะละกา, ชีวิตในวังสุลต่านสมัยโบราณและเรื่องราวของวีรบุรุษของเมืองมะละกาในสมัยโบราณแทนครับ ด้านในถ่ายรูปได้เต็มที่ แต่ต้องทอดรองเท้านะ

Melaka Trip_day2_71
ท้องพระโรงมะละกาในสมัยโบราณ

Melaka Trip_day2_72
ภาพจำลองตำนานกำเนิดเมืองมะละกา

Melaka Trip_day2_73
อันนี้อ่านได้ว่าเป็นตำนานของวีรบุรุษสองคนของมะละกาที่ขัดแย้งกันเอง

Melaka Trip_day2_73
เครื่องแต่งกายของชาวมะละกาสมัยก่อน
Continue reading “มะละกาเที่ยวเอง #2.3”