ออกจาก Comfort Zone

หนึ่งในคำแนะนำเรื่องการทำงานและชีวิตยอดนิยมอันดับหนึ่งน่าจะเป็น “จงก้าวออกจาก Comfort Zone” เพื่อเรียนรู้และได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาศให้ตัวเอง

แต่คนที่แนะนำไม่เห็นบอกเลยว่าถ้าออกมาแล้วรู้สึกไม่ชอบ รู้สึกไม่ใช่และไม่มีความสุข (แน่นอนว่าไม่ชอบไอ้ Comfort Zone ที่่เคยอยู่ด้วย) จะทำยังไงต่อ

หรือเราควรจะลองย้ายไปโซนอื่นๆ ดูบ้าง

2 thoughts on “ออกจาก Comfort Zone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.