ทรราชที่ร้ายกาจที่สุด

“แน่นอน กษัตริย์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ปกป้องปวงชนจากทรราช … โดยเฉพาะทรราชที่ร้ายกาจที่สุด นั่นก็คือตัวปวงชนเอง”

— Stuart Rene “Stu” LaJoie-Davis

จาก The Moon Is a Harsh Mistress โดย Robert A. Heinlein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.