ใช้ wget ยิง post และ get request

เดือนที่แล้วถูกหลอกให้ลง program ที่ปล่อยข้อมูลลงมาเป็น http rest ในเครื่อง server ของลูกค้า ลงเสร็จก็ต้องมีการเทสว่า program มันทำงานได้ไหม ซึ่งวิธีที่่ง่ายที่สุดคือยิง request ทาง ssh ที่ login อยู่นั่นแหละ

เครื่องของลูกค้าที่ลงเป็น RHEL 5 เขาให้ access ผ่าน ssh ได้ (แต่ remote กันไป 2 ชั้น) เครื่องนั้นต่อเนตไม่ได้ด้วยเลยไม่ได้ลง cURL ตามที่ @pittaya แนะนำ เลยใช้ wget ที่ติดมากับเครื่องนี่แหละ ง่ายดี

สำหรับ GET ก็ง่าย แค่สั่ง

$> wget <URL>

แล้ว response จะถูก save ลง path สุดท้ายของ url ที่เราใส่ครับ เช่น

$> wget http://localhost:8080/json/quote/FB

response จะถูก save ลง file ชื่อ FB ซึ่งเราก็ไป vi หรือ cat ดูได้

สำหรับ POST ก็ต้องเพิ่ม –post-data เข้าไป (เอาวิธีมาจาก http://grep.codeconsult.ch/2005/01/21/wget-19-can-do-post-as-well/)

$> wget --post-data '<parameter>' <URL>

ตัวอย่าง

$> wget --post-data '{"request":"GOOG","compare":"AAPL"}' http://localhost:8080/json/ts

response จาก server ก็จะถูก save ลง file ชื่อ ts ครับ

ง่ายดี เห็นมั้ย ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.