Your Name: Kimi No Nawa

Your Name (ชื่อญี่ปุ่น Kimi No Nawa – 君の名は。) เป็นภาพยนต์อนิเมชั่นที่กำกับโดย Shinkai Makoto ซึ่งว่ากันว่าเป็น “The New Miyazaki” ซึ่งภาพยนต์เรื่องนี้กำลังดังระเบิดเถิดเทิงอยู่ในไทยตอนนี้ครับ (จากมีรอบน้อยมากกลายเป็นยึดรอบคืนมาจาก Inferno ได้ แถมฉายยาวมาถึงตอนนี้)


Continue reading “Your Name: Kimi No Nawa”