พาเดินงาน The History of Japanese Art: Life and Faith

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปเดินถ่ายรูปเล่นที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาครับ จุดประสงค์หลักๆ คือไปงาน The History of Japanese Art: Life and Faith ที่จัดแสดงศิลปวัตถุและวัตถุโบราณจากประเทศญี่ปุ่น มีเพื่อนไปมาแล้ว บอกว่างานดีมากและถ่ายรูปได้ด้วย \ w /

งานจัดที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมานซึ่งเป็นอาคารที่อยู่หน้าสุดของ พิพิธภัณฑ์ครับ ติดแอร์ทั้งงาน มีคำบรรยายทั้งภาษาไทยและอังกฤษด้วย อ่านง่าย เข้าใจง่ายครับ เข้าไปจะเจอส่วนยุคเริ่มอารยธรรมของญี่ปุ่นช่วงที่ก่อนจะเริ่มติดต่อกับจีนและเกาหลี


อันนี้เขาว่าน่าจะเป็นอาวุธไว้ใช้ในพิธีกรรมมากกว่าใช้จริง


เจ้า Dogū ที่โด่งดังนี่เอง
Continue reading “พาเดินงาน The History of Japanese Art: Life and Faith”