Seoul Station

Seoul Station (서울역) เป็นภาพยนต์อนิเมชั่นที่เป็นเรื่องก่อนหน้าของ Train To Busan (รีวิว) โดยตอนแรกผู้กำกับ Yeon Sang-ho แกสร้าง Seoul Station ก่อน แล้วค่ายชอบเลยบอกให้สร้างหนังคนแสดง แกก็เลยสร้าง Train To Busan ออกมาเป็นภาคต่อแต่ฉายก่อนแทน


Continue reading “Seoul Station”