Blue Sky Resort @Koh Phayam

เมื่อวันที่ 11 – 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมไปเที่ยว Blue Sky Resort มากับเพื่อนๆ โดยไปมันทั้งที่เกาะพยามและที่ตัวเมืองระนอง โดยไปที่เกาะพยามก่อนครับ เพื่อนซื้อ package low season แบบรวมค่าอาหารอะไรไว้ทุกอย่างแล้ว

เราจะไปที่เกาะพยามก่อนครับ เป็นที่ๆ หลายๆ คนไปแล้วกลับมาบอกว่า “มันคือมัลดิฟเมืองไทยดีๆ นี่เอง” ดูรูปในคล้ายๆ กันคือห้องพักอยู่ในน้ำเลย ก็ออกเดินทางตั้งแต่กลางคืน กว่าจะไปถึงท่าเรือที่ระนองก็ 6 โมงพอดี ที่ท่าเรือมี office ของ Blue Sky อยู่ ก็กินข้าวเช้าที่นี่แหละ ข้าวช้าวอยู่ใน package แล้ว มีแปะป้ายไว้ว่าไม่กินเสียสิทธิ์นะ

เรือออก 9 โมง (มั้ง) ก็พักผ่อนในนั้นแหละ มีเก้าอี้ เตียง free wifi ให้ มีห้องน้ำ มีกาแฟ มีน้ำขาย รอจน 9 โมงเรือก็มา เป็นเรือโดยสารระหว่างฝั่งกับเกาะที่เหมือนจะดัดแปลงมาจากเรือประมง (ไม่ใช่เรือของทางรีสอร์ท) ก็รีบไปขึ้น


กว่าจะไปถึงก็ล่อไปเกือบๆ เที่ยง ครับ เค้ามีรถมารับไปถึง resort เลย เป็นแนวๆ รถซาเล้งเครื่องนั่นแหละ


Continue reading “Blue Sky Resort @Koh Phayam”