วิธีสร้าง JSON Message ด้วย Java

ผมเขียนถึงวิธีการสร้าง JSON message บน Java ผ่าน entry นี้มาแล้วรอบนึง หลังจากนั้นผมก็ไปค้นเจอทีหลังว่าจริงๆ แล้ว Java มันสนับสนุน JSON โดยไม่ต้องพึ่ง 3rd Party lib แล้ว เลยมาแนะนำกันครับ

สิ่งที่ผมจะสร้างคือ JSON หน้าตาแบบนี้

{
  "service":"quote",
  "user":"plynoi",
  "symbols":["Nokia"],
  "fields":["BID","ASK","HIGH"]
}

ขอเปรียบเทียบกับวิธีใช้ 3rd Party ก่อน ตัวที่ผมเลือกเพราะ google เจออันดับแรกๆ คือ json-simple ซึ่งมันก็ใช้ง่ายๆ ตรงไปตรงมา doc อ่านง่ายดีมาก จะขอยกตัวอย่างตัดมาจาก entry Java อันนั้นอีกทีนะครับ

import org.json.simple.*;

private void createJSON(){

	JSONObject request_msg = new JSONObject();
	request_msg.put("service","quote");
    	request_msg.put("user","plynoi");

    	JSONArray itemArray = new JSONArray();
    	itemArray.add("Nokia");

    	JSONArray filterArray = new JSONArray();
    	filterArray.add("BID");
    	filterArray.add("ASK");
    	filterArray.add("HIGH");

    	request_msg.put("symbols",itemArray);
    	request_msg.put("fields",filterArray);
	
	//JSON message "request_msg" is ready to process
}

เทียบกับตัว Native ของ Java เองอย่าง JSR 353 แล้วส่วนตัวผมมองว่าที่ Java ให้มาอยู่แล้วยุ่งยากกว่าเยอะ แต่โชคดีที่ doc เขียนละเอียดดีโฮกๆ (แต่ก็อ่านยากกว่าเช่นกัน :p)

import javax.json.Json;
import javax.json.JsonObject;

private void createJSON(){

	JsonObject request_msg = Json.createObjectBuilder()
		.add("service","quote")
		.add("user","plynoi")
		.add("symbols",Json.createArrayBuilder()
          		.add("Nokia")
        	 )
        	.add("fields",Json.createArrayBuilder()
          		.add("BID")
          		.add("ASK")
          		.add("HIGH")
        	)
        .build();
	
	//JSON message "request_msg" is ready to process
}

จะไปใช้ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับ ส่วนตัวผมชอบ simple-json มากกว่าตรงที่มันดูตรงไปตรงมากว่านี่แหละ

ruby/python จัดการ command line arguments

มี server นึง (เขียนด้วย C/C++) ในบริษัทผมที่ผมต้องใช้งาน ต้องขอข้อมูลจากมันเป็นประจำ การที่จะเอา software เต็มๆ ไปขอข้อมูลจากมันบางทีก็เป็นเรื่องยุ่งยาก เขาก็เลยมีตัว test connection (เขียนด้วย C/C++ เช่นกัน) ไว้ทดสอบขอข้อมูลจาก server ตัวนั้นเพื่อดูว่ามันได้ข้อมูลไหม หรือเราลงถูกรึเปล่า ทีนี้ไอ้ตัว simple tool ตัวนี้มันใช้ยากพอดูเลย

$> ./runaction -s <server service> -h <server IP/Host> -e <encryption ไหม ตอบได้ yes/no> -p <server port> -f <file ใส่ชื่อ item ที่จะขอ>

จะเห็นว่าชื่อ parameter มันยาก แถมผมต้อง save ชื่อ item ที่จะขอลง file ถ้าจะขอหลาย item ก็ต้องเคาะบรรดทัดไปเรื่อยๆ แบบนี้

$> cat item.txt
facebook
oracle
ibm

แล้วก็ต้องใส่ item.txt ลงไปใน -f ข้างบน แล้ว server ก็จะส่งข้อมูลของ facebook, oracle และ ibm มาให้ แถมยังต้องใส่ env variable “ACTION_PATH” ไปที่ folder ของตัว simple tool นั้นอีก

ที่นี้ผมมีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยน item บ่อยๆ เพื่อทดสอบอะไรบางอย่าง เลยอยากจะให้ใส่ชื่อ item ลงใน command เลยไม่ต้องไปสร้าง file เอง แถมทดสอบกับ server เดียวกันซ้ำๆ ก็ใส่ค่า default ไปเลย สรุป requirement ได้ดังนี้

 • ผมใส่ชื่อ item เป็น facebook,apple,vodaphone แล้วมันไปสร้าง file ชื่อ item ให้
 • มี default host, service, port, encryption ผมไม่จำเป็นต้องใส่ถ้าต่อกับ default server แต่ถ้าผมจะต่อกับ server ตัวอื่น ก็ต้องใส่ parameter อะไรไปในรูปแบบที่ง่ายกว่านี้
 • เฉพาะ item เป็น field ที่ต้องใส่เสมอ

Continue reading “ruby/python จัดการ command line arguments”

Java encoding French Language

เดือนก่อน ลูกค้าเจ้านึงในฝรั่งเศสส่ง issue มาว่า Sever ผม encode ภาษาฝรั่งเศสผิด แปลงตัว é กลายเป็น é ทั้งหมดเลย

สิ่งแรกที่ผมทำคือลอง Google ดูเกี่ยวกับปัญหานี้ ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกกันว่าเป็นที่ encoding กันหมด

สิ่งที่สองที่ผมทำคือลอง test กับ server ผมเองว่ามันทำผิดจริงรึเปล่า เท่าที่ลองรัน test page หรือเขียน JavaScript มาลองดูมันก็แสดงผลเป็น é ตรงนี่หว่า -*- ถาม Dev ๆ ก็บอกว่าก็ส่งเป็น UTF-8 นะ สุดท้ายก็เลยลองถามลูกค้าไปว่า “เขาดึงข้อมูลจาก server ผมยังไง” ลูกค้าก็ให้โค๊ดประมาณแนวๆ นี้มา

protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    //Create JSON POST 
    JSONObject request_msg = new JSONObject();
    request_msg.put("closure", "JAVA_CLIENT"); 
    JSONArray requestArray = new JSONArray();
    requestArray.add("language=France");
    request_msg.put("request", requestArray);

    try {
      PrintStream outt = new PrintStream(System.out, true, "UTF-8");

      HttpURLConnection urlConn = null;
      URL url = new URL("http://server:80/getdata");
      urlConn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      urlConn.setRequestMethod("POST");
      urlConn.setAllowUserInteraction(false);
      urlConn.addRequestProperty("Accept", "application/json,text/javascript, */*; q=0.01");
      urlConn.addRequestProperty("Accept-Charset", "ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3");
      urlConn.addRequestProperty("Accept-Encoding", "gzip,deflate,sdch");
      urlConn.addRequestProperty("Accept-Language", "fr-FR,fr;q=0.8,en-US;q=0.8,en;q=0.4");
      urlConn.addRequestProperty("Content-Type", "application/json");
      urlConn.addRequestProperty("Connection", "keep-alive");
      // envoyer des params
      urlConn.setDoOutput(true);

      // poster les params
      PrintWriter paramWriter = new PrintWriter(urlConn.getOutputStream());

      paramWriter.print(request_msg.toString());
      // fermer le post avant de lire le resultat ... logique
      paramWriter.flush();
      paramWriter.close();
            
      // Lire la reponse
      InputStream resp = urlConn.getInputStream();
      BufferedReader bufReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(resp));
      String sLine;
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      String lineSep = "###";


      while ((sLine = bufReader.readLine()) != null) {
        sb.append(sLine);
        sb.append(lineSep);
      }

      out.println(sb.toString());

      // deconnection
      urlConn.disconnect();
      bufReader.close();
      out.close();
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Error " + e.toString());
      e.printStackTrace();
    }
  }

Code ข้างบนนี่จริงๆ ลูกค้าให้มาแค่ส่วนตัว HTTP ส่วน Sevlet ทั้งหลายนี่ผมเขียนเพิ่มเองเพื่อ Test ส่วน Logic การใช้ HttpURLConnection, PrintWriter, Buffer ทั้งหลายนั่นเอา code เขามา ส่วนการส่ง JSON ผมเลือกใช้ simple – json เพราะตอนนั้นไม่รู้ว่า Java support JSON แบบ native แล้ว
Continue reading “Java encoding French Language”