สรุปความเสียหายงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ปี 2558

 1. One-Punchman เล่ม 1-2: เรื่อง ONE ภาพ Yusuke Murata (อ่านจบแล้ว)
 2. มหาสมุทธที่สุดปลายถนน The Ocean At The End Of The Lane: Neil Gaiman เขียน กานต์สิริ โรจนสุวรรณ แปล (อ่านจบแล้ว ดีมากๆ)
 3. นมัสเตเนปาล: ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์
 4. My Best Friend Is Me: พวงสร้อย อักษรสว่าง
 5. Corruption, A Very Short Introduction: Leslie Holmes เขียน พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ แปล
 6. แมร์ฮาบา ตุรกี: ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์
 7. Eyes on Narita ใกล้ตานาริตะ: กมลเนตร เรืองศรี เขียน พลวิทย์ เกตรา ถ่ายภาพ (อ่านจบแล้ว)
 8. พูดให้น้อยเข้าไว้ โต้แย้งกับใครก็ชนะ How to argue: Jonathan Herring เขียน อรณี อรุณีกุล, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ แปล
 9. นาคยุดครุฑ “ลาว” การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย: กำพล จำปาพันธ์
 10. ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง: ภาณุ ตรัยเวช
 11. Modern Japan, A Very Short Introduction: Christopher Goto-Jones เขียน พลอยแสง เอกญาติ แปล (อ่านจบแล้ว)
 12. The Stranger แฉ: ฮาร์ลาน โคเบน เขียน มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล
 13. Stephen King: Doctor Sleep ลางนรก: Stephen King เขียน โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล แปล
 14. เทพยุทธ์ สะบั้นฟ้า ท้าสวรรค์ III เล่มจบ: เจิ้งเจี้ยนเหอ เรื่อง เติ้งจื้อฮุย ภาพ (อ่านจบแล้ว)

ค่าเสียหาย 2516 บาท ปีนี้บู๊ท Talent 1 ไม่มีหนังสือออกใหม่เลย – -“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.