สรุปความเสียหายงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ปี 2558

 1. One-Punchman เล่ม 1-2: เรื่อง ONE ภาพ Yusuke Murata (อ่านจบแล้ว)
 2. มหาสมุทธที่สุดปลายถนน The Ocean At The End Of The Lane: Neil Gaiman เขียน กานต์สิริ โรจนสุวรรณ แปล (อ่านจบแล้ว ดีมากๆ)
 3. นมัสเตเนปาล: ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์
 4. My Best Friend Is Me: พวงสร้อย อักษรสว่าง
 5. Corruption, A Very Short Introduction: Leslie Holmes เขียน พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ แปล
 6. แมร์ฮาบา ตุรกี: ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์
 7. Eyes on Narita ใกล้ตานาริตะ: กมลเนตร เรืองศรี เขียน พลวิทย์ เกตรา ถ่ายภาพ (อ่านจบแล้ว)
 8. พูดให้น้อยเข้าไว้ โต้แย้งกับใครก็ชนะ How to argue: Jonathan Herring เขียน อรณี อรุณีกุล, ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ แปล
 9. นาคยุดครุฑ “ลาว” การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย: กำพล จำปาพันธ์
 10. ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง: ภาณุ ตรัยเวช
 11. Modern Japan, A Very Short Introduction: Christopher Goto-Jones เขียน พลอยแสง เอกญาติ แปล (อ่านจบแล้ว)
 12. The Stranger แฉ: ฮาร์ลาน โคเบน เขียน มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล
 13. Stephen King: Doctor Sleep ลางนรก: Stephen King เขียน โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล แปล
 14. เทพยุทธ์ สะบั้นฟ้า ท้าสวรรค์ III เล่มจบ: เจิ้งเจี้ยนเหอ เรื่อง เติ้งจื้อฮุย ภาพ (อ่านจบแล้ว)

ค่าเสียหาย 2516 บาท ปีนี้บู๊ท Talent 1 ไม่มีหนังสือออกใหม่เลย – -“

Categories: Diary | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

A WordPress.com Website.

Bon appétit

Good food, Good taste for you

Bomreview

โบ้มรีวิว โตแล้วจะรีวิวอะไรก็ได้

rerng.rak

Just another WordPress.com weblog

neizod

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Admod's blog

just logs

freeclub

พยายามเขียนให้ยาวกว่าเฮดเดอร์ข้างบนจะได้ดูสวยๆ

Anontawong's Musings

a daily dose of a new perspective

TravelKanuman

Travel around the world

kemisara

Belle Kemisara Paladesh's Fan Site - เว็บไซต์แฟนคลับเบลล์ เขมิศรา พลเดช

eatandysummers

eat. travel. live.

Jonathan Fleming's Blog

A Photography Blog

Viewfinder - Street Photography Blog

Jimmy Yang Street Photography Blog

PinkiiGirl

Be one of those who change things and push the human race forward

My name is Bam and I write a blog

Random thoughts on comic books, video games, films and stuffs.

%d bloggers like this: