The Post

The Post เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ The Washington Post กับเปิดโปงเอกสาร Pentagon Papers ที่ท้าทายอำนาจของรัฐบาลอเมริกาในยุคนั้นครับ และเป็นหลักไมล์ที่สำคัญหลักนึงของสิทธิเสรีภาพในอเมริกา ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของคดี Watergate ด้วย


Continue reading “The Post”