The Mitchells vs. the Machines

The Mitchells vs. the Machines (Wikipedia) เป็นภาพยนต์อนิเมชั่นเรื่องล่าสุดของค่าย Sony Pictures Animation ที่จริงๆ ควรฉายตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่โดนเลื่อนจาก Covid-19 ยาวจนกระทั่ง Netflix ซื้อสิทธิ์ในการฉายและปล่อยลง streaming เมื่อวันที่ 30 เมษาที่ผ่านมาพร้อมๆ กับฉายแบบจำกัดโรงที่อเมริกาเมื่อวันที่ 23 ครับ


ภาพประกอบจาก imdb
Continue reading “The Mitchells vs. the Machines”