Welcome to the land of Smile (43rd anniversary)

จากกระแสสังคมตอนนี้ที่คนรุ่นใหม่เริ่มคุย/ถามเรื่องนี้มากขึ้น เริ่มหาข้อมูล, เริ่มวิเคราะห์ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนั้นในหลายแง่มุม ผมเห็นความหวังในตัวคนรุ่นใหม่ ผมหวังว่าเราจะเห็นแสงสว่างและคำตอบในวันข้างหน้า ผมจะเฝ้ารอวันนั้น (แม้ว่าวันนั้นผมจะหลับไปแล้วก็ตาม)

Massacre of 6 October 1976

The same smile always repeats in Thailand.
Happy 43rd anniversary of Thailand National Chairs Day!

For your reference:
Thammasat University massacre of 6 October 1976
ถ้อยคำไม่เคยเงียบ – 6 ตุลา ไม่เคยลืม: สำรวจทัศนะฝ่ายขวาต่อเหตุการณ์ 6 ตุลา 19
6 ตุลา: อ่านข้อเท็จ-จริง จาก ‘หน้าหนึ่ง’ เมื่อ 43 ปีที่แล้ว
โครงการบันทึก 6 ตุลา: พวงทอง ภวัครพันธุ์ 43 ปี 6 ตุลา สังคมไทยกับความรุนแรงที่ไม่เคยคลี่คลาย
ประตูแดง: การย้ายออกจากสถานที่ของความทรงจำ

Welcome to the land of Smile (42nd anniversary)

ผมก็ได้แต่หวังว่าเราจะเห็นแสงสว่าง, จะรู้ความจริงและเรียนรู้อะไรมากขึ้นในยุคถัดไป เพราะสมัยผมคงไม่ทันที่จะทำได้ครบทุกข้อที่ว่ามาแล้ว

Massacre of 6 October 1976

The same smile always repeats in Thailand.
Happy 42nd anniversary of Thailand National Chairs Day!

For your reference:
Massacre of 6 October 1976
“ความรุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519”
บันทึก 6 ตุลา