Bangkok July 2018

รวมรูปตามแนวรถ BTS ที่ถ่ายไว้หลังเลิกงานมาครับ


รถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงษ์


รถไฟฟ้าสถานีสยาม


รถไฟฟ้าสถานีสนามเป้า


จบที่รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง

ทั้งหมดถ่ายด้วย RX100 m3 \ w /