Pure Photography

  • กล้องทั้งคู่ถ่าย VDO ไม่ได้
  • กล้องทั้งคู่เล็กและเบากว่ารุ่นที่สูงกว่ามัน
  • กล้องทั้งคู่ใช้ sensor เดียวกับรุ่นใหญ่กว่าแต่ได้ภาพที่ดีกว่า (D50 ใช้ของ D70 ส่วน D80 ใช้ของ D200)
  • กล้องทั้งคู่จุดโฟกัสน้อย โฟกัสช้า ทำงานช้า ทำให้คุณต้องถ่ายช้าลง ประณีตและคิดในการถ่ายแต่ละภาพมากขึ้น

ไม่ต้อง Df คุณก็ Pure Photograhpy ได้ฮะ ♥