Film days: Ilford HP5 Plus 400 part 2

ผมเคยถ่ายรูปด้วยฟิล์ม Ilford HP5 Plus iso 400 ไปแล้วสองรอบ รอบแรกถ่ายด้วยกล้อง Compact ส่วนรอบสองลองถ่าย push เลย ผลจากทั้งสองครั้งคือผมชอบมันมาก ผมก็เลยเอามันมาถ่ายอีกครั้ง คราวนี้จับใส่ Leica M3 ถ่ายชีวิตประจำวันในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ที่ผ่านมา ครั้งนี้ผมถ่ายและวัดแสงที่ ISO 400 ปกติเลยครับ


ช่วงยัง Lockdown คนน้อยๆ แบบนี้แหละ


ถ่ายป้าย

หนึ่งในสิ่งที่เพิ่งคิดได้จากการลองหลายครั้งคือ ถ้าฟ้าไม่สวยอย่าฝืนถ่ายมุมเห็นฟ้ากว้างๆ มา -*-


แบบนี้

– กล้อง: Leica M3 + Leica 35mm f/2.8 LEITZ SUMMARON และ Ernst Leitz Wetzlar Summitar 5cm F2 LTM
– Film: Ilford HP5 Plus iso 400
– Lab: LERT’s


พยายามถ่ายเน้นแสงกับเงาแบบนี้บ้าง
Continue reading “Film days: Ilford HP5 Plus 400 part 2”