EOS 100D

ผมมีโอกาสได้ลองเล่นกล้อง EOS 100D ที่ Canon Thai ให้น้อง @FordAntiTrust ยืมมาเล่นประมาณ 20 – 30 นาทีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับ


ในรูปไม่ใช่ของผมสักอย่าง ถ่ายด้วย Note II

เนื่องด้วยมีโอกาสเล่นไม่นานนักและเป็นการลองเล่นๆ ไม่ใช่ใช้งานจริงจังอะไร จึงไม่ขอเขียนอะไรถึงมันมากนักนอกจากลง file รูป (ที่ process แล้ว) ให้ดู ถ้าสนใจ review ก็ขอให้ไปดูที่น้อง @Ford เขียนไว้ หรือรีวิวของพี่หาวละกัน (ตอนที่ 1, ตอนที่ 2)


การจับถือ นี่ก็ถ่ายด้วย Note II


f/2.8 1/50s ISO 800
Continue reading “EOS 100D”