เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 จัดที่สวนลุมพินีครับ (น่าจะจัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว) ผมไปมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เอง

งานนี้เป็นงานที่รวมร้านอาหารและร้านขายสินค้าของทุกภาคในประเทศไทยมารวมกันที่สวนลุมครับ โดยแต่ละภาคจะมีการแสดงทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของแต่ละภาคนั้นๆ สินค้าก็จะมีทั้งของที่ระลึกและสินค้าด้านวัฒนธรรม แต่ที่เด่นที่สุดคงไม่พ้นบรรดาร้านอาหารที่ขนกันมาไม่อั้นเลย


อันนี้เพลงฉ่อย ของภาคกลาง


สาธิตการลงสีหน้าโขน


ของกิน


และของกิน (อันนี้ไม่อร่อย)
Continue reading “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560”