เดินเล่นถนนเจริญกรุง

เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไปเดินถ่ายรูปเล่นที่ถนนเจริญกรุงมาครับ ก็ไปแค่ช่วงสะพานตากสินไปจนเกือบๆ ถึงถนนมหาพฤฒารามครับ แล้วก็กลับ (เพราะหิว…)


Continue reading “เดินเล่นถนนเจริญกรุง”