Generation ตาสว่าง

Entry นี้เป็นภาคต่อแบบกลายๆ ของให้มันจบที่รุ่นเรานะครับ

จากสถานการณ์ชุมนุม, การใช้ความรุนแรงคุกคามผู้ชุมนุมและ Social Movement ของคนรุ่นใหม่ที่ผ่านมา ผมสังเกตุเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเขา

ขณะนี้คนรุ่นใหม่และรุ่นหลังจากนี้อีกหลายรุ่นเกิดอาการ “ตาสว่าง” ที่ชุดความรู้เดิมใช้กับพวกเขาไม่ได้อีกต่อไป พวกเขาผ่านการศึกษาชุดความคิดเดิมอย่างเข้มข้น (เผลอๆ จะเข้มกว่ารุ่นผมด้วยซ้ำ) แต่ว่าเด็กๆ ศึกษาความคิดนั้นด้วยมุมมองใหม่ๆ พวกเขาใฝ่หาข้อมูลที่ไม่เคยได้รับการบอกเล่าเพิ่มเติมด้วยพลังของเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกัน พวกเขากล้าถามคำถามที่คนรุ่นก่อนไม่กล้าถามและปฏิเสธที่จะตอบ


รูปประกอบจาก #มิตรสหายท่านหนึ่ง
Continue reading “Generation ตาสว่าง”