ทฤษฎีการปฏิวัติ

ไวโอมิ่งที่รัก การปฏิวัติไม่ได้สำเร็จงลงได้ด้วยการกวาดต้อนผู้คนมาเป็นพวก การปฏิวัติคือวิทยาศาสตร์ที่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้ มันขึ้นกับองค์กรที่เหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสาร

จากนั้น ณ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในประวัติศาสตร์ พวกเขาก็จู่โจม ถ้าจัดทัพอย่างถูกต้องและกะเวลาให้เหมาะสม นั่นจะเป็นการโค่นอำนาจที่ไม่เสียเลือดเนื้อ หากทำอย่างงุ่มง่ามก่อนเวลาอันควร ผลคือสงครามกลางเมือง ความรุนแรงวุ่นวาย การฆ่าล้างและความสยดสยอง

Professor Bernardo de la Paz พูดกับ Wyoming “Wyoh” Knott-Davis ใน The Moons Is a Harsh Mistress โดย Robert A. Heinlein หรือแปลไทยในชื่อ จันทราปฏิวัติ แปลโดย ดร. ยรรยง เต็งอำนวย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.